1 thought on “Viêm thị thần kinh

 1. Đây là một ca lâm sàng rất thú vị. Tôi xin đóng góp một vài ý sau đây:
  1. Về Chẩn đoán: Chưa nói rõ đó là thể demyelinating ON hay do các nguyên nhân khác như viêm, nhiễm trùng or hậu virus.
  2. Về điều trị: chưa nói tại sao phải điều trị (dĩ nhiên phải phụ thuộc chẩn đoán)

  Phần TQ y văn
  1. Định nghĩa: T giả định nghĩa như vậy dễ gây lầm lẫn. Cần xác định là: Viêm thị thần kinh (Optic Neuritis: ON), còn gọi là viêm thị thần kinh nguyên phát (primary inflammation of the optic nerve) là tình trạng viêm hủy myeline của dây thần kinh thị giác. Đây là phần bịnh lý được hiểu rõ nhất qua ONTT. Các nguyên nhân khác là phụ, ít gặp và ít được nghiên cưu ví dụ: Viêm thị thần kinh, đôi khi, có thể là kết quả của một quá trình lây nhiễm liên quan đến hốc mắt, xoang cạnh mũi hoặc xảy ra trong quá trình nhiễm virus toàn thân.
  2. Chẩn đoán: OCT để xác định là ko chính xác
  3. Điều trị:
  Khi đã xác định đây là demyelinating mà dùng ngay GCs tĩnh mạch liều cao là chưa chính xác. Đây là sai lầm rất phổ biến mà các đồng nghiệp thường gặp. Hôm trước tôi có phản biện 1 bài báo ca ON, tác giả cũng dùng GCiv dù TL ko giảm nặng…
  Thực ra vai trò của corticoid tm trong demyelinating như sau: “(ONTT) đã cho thấy liệu pháp corticosteroid không có lợi ích lâu dài đối với thị lực, mặc dù việc sử dụng Methylprednisolone tiêm tĩnh mạch, 250 mg, 6 giờ một lần trong 3 ngày, sau đó là prednisone uống 1 mg / kg / ngày trong 11 ngày sẽ tăng tốc hồi phục thị lực trong 1-2 tuần, do đó, Trong trường hợp cần thiết phải hồi phục thị lực nhanh chóng (ví dụ, bệnh nhân một mắt, bệnh nhân có nhu cầu nghề nghiệp…), methylprednisolone tiêm tĩnh mạch có thể được xem xét; nếu không, điều trị phục hồi thị lực không được chỉ định. Giá trị của corticosteroid đường tĩnh mạch đơn thuần để giảm nguy cơ MS lâu dài vẫn chưa được chứng minh.
  Đôi lời góp ý như vậy. Xin cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here