Ca lâm sàng

Những ca lâm sàng mà các đồng nghiệp nhãn khoa đã trải nghiệm. Các bài viết ứng dụng kiến thức nhãn khoa vào thực tế chẩn đoán và điều trị bệnh.