BS. Lê Quốc Tuấn

Giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch