Cận lâm sàng

Các chẩn đoán hình ảnh trong nhãn khoa bao gồm chụp cắt lớp quang học (OCT), chụp mạch huỳnh quang, chụp tự phát huỳnh quang, chụp hình màu đáy mắt, thị trường, siêu âm và các phương tiện khác